Image

FAQ

Wat is het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen?

Het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen (CASAVV) is een samenwerking tussen Fednot en het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV) die, via haar adviezen, er naar streeft te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Wat is het doel van het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen?

Het Adviescomité streeft er naar om te komen tot een uniforme interpretatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Adviescomité verwezenlijkt haar doel door adviezen uit te brengen en interpretaties voor te stellen omtrent vennootschapsrechtelijke thema’s waaromtrent rechtsonzekerheid bestaat

Wie is lid van het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen?

Het Adviescomité is samengesteld uit leden van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht en notarissen afgevaardigd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Effectieve leden

Image

Pierre Nicaise
Notaris te Grez-Doiceau en voorzitter

Image

Marieke Wyckaert
Professeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht KU Leuven en vice-voorzitter

Image

Katrin Roggeman
Notaris te Brussel

Image

Henri Culot
Professor UCLouvain

Image

Tim Carnewal
Notaris te Brussel

Image

Kristof Maresceau
Professor UGent

Image

Eric De Bie
Notaris te Antwerpen

Image

Jeroen Delvoie
Professor VUB

Plaatsvervangende leden

Image

Eric Pottier
Lector ULuik

Image

Christian Van Belle
Notaris te Gent

Image

Carl Clottens
Gastdocent KU Leuven en UAntwerpen

Image

Peter Van Melkebeke
Notaris te Brussel

Image

Philippe Lambrecht
Hoogleraar UCLouvain

Image

Maggy Vancoppernolle
Notaris te Kortrijk

Image

Bernard Tilleman
Professor KU Leuven

Image

Edouard-Jean Navez
Notaris te Waver